!
?

 

  !
? , , !

09 2017 21:15
28

u ee aa Pu uu 9 2017, a uy uae aeuae.

9 2017 a a aue "Xaa-ea" Xeuu a uuu xe ae Pue ae Exeya. Haa 19:30 .

Pu uu 9 2017:a au, e e a a Eya 2017

B ue au aa Pu uu 9 2017 a ae "Ma TB", a eu a u a a ae aaa. Haa 19:25 .

Xe, Pu uu 9 2017.Ce a. a au. BEO

Pu uu 9 2017: ee ae

Ca Puu aye a ye aa ae u xu yua uuu. Oeu, a ee ae a Oe 3a ue Cyu a, ye aua ay u eye a Ouuae.

B u u ae a au u u C u C. Euee , yue ue eeyux aee aa aa u u aya, e yuu ua.

B ee, u eu, u yuu ue au e a, a ex ux yux u X. Ta a ax ye ue C Mu ue, aue yuu ey aa e Oxaaa, a aaeuu y u Caaa aea ue Xauaea u eaea.

B e, a y u uae e e, e e ua Ouuay. B u u e uee yue ye Puu a e u eua.

He ee, a ax eaux xeu u Cyu ae eeu a au. y a eua e e u ea, u au u u.

Pu uu 5:3 BEO

a uau Pu u uu aux aax ey a ux yax:

Pu uu 5:1 , uu Pu 3:1.

aae:

Pu Mu.

uu e.

yae:

ay Pu uee, a , uau ua ye e e eae, y eaae TM 5 a a u 1 a Pu eue.

Pu uu 9 2017: , au yee

auuu yeeux ua Pu au ee u u uua au a ey e eu uue 2,39, a u 4,3, a yex uuu 2,5.

: comandir

:

:
     Ca Puu ye aua y aa ae u xe aa. B ee aa Oea 3aa uaa e aee EXeTya, yu u ya eu e a e. Ha a a uu Pu. Ce a xe uu Pu

     B aax e ya ya aa a uuu ue a e ae uy yuy. B aae a yyue euu eau y y a euae ua, ua xua ee, a a ee e. B ue ua aa ey uaa e 5:3. H ea

 :  ? Ce 09.11.1716:00() u ea ey aau?eu eay, y ee e ea eeu a ae ae. Tau aa a au a eeeaaee uu u eaeu, e a eu eae uee, eeaye u

  -2018  9 eaeue uua a euaa ua yy 2018 a auye eu 9 . O T?CC aaa eea ue uea "Pu-2018? ?ee Cu. 9 u eeau uua a euaa ua yy 2018 a. O au

11  16:00    11 16:00 M?C u aueu ax Puuu ?eu. ee a ye e aa Cauaa eea uuu u yux x ua? u aa e-yu, a e eaua aua?yuu Me, Puu

:
:*
E-Mail:
:
: *
. :
 • .